האיום הישראלי על איראן בחבל קווקז

הם חושדים שהישראלים משתפים פעולה עם האזרבייג’נים לא רק בנושא הנפט אלא גם כנקודת מוצא לתקיפות ישראליות נגד איראן כגון ריגול ופעילות אווירית, שלא לדבר על הברחות.

Previous
Next
Previous
Next

Subscribe Now

Receive the latest in community & international Jewish news direct to your inbox

Previous
Next
Previous
Next

Subscribe Now

Receive the latest in community & international Jewish news direct to your inbox

TheJ.Ca Jewish News

Subscribe Now

Receive the latest in community & international Jewish news direct to your inbox

TheJ.Ca all rights reserved